Sloopwerkzaamheden in Groningen

Kielman Grondverzet levert Sloopwerkzaamheden van ieder formaat!

Een uitvoerend bedrijf voor sloopwerkzaamheden in Groningen? Kielman Grondverzet denkt met u mee en werkt altijd netjes, doordacht en volgens afspraak. Voordat er daadwerkelijk gesloopt kan worden, kijken en inventariseren wij samen met u de mogelijkheden. De machines doen uiteindelijke het zware werk, maar hieraan vooraf gaat goed gezamenlijk overleg, zodat mogelijke risico’s tot een minimum beperkt worden en de afvoer van het restant de lopende werkzaamheden niet in de weg zal staan. Een veilige werkomgeving en een milieubewuste afvoer zijn de belangrijkste punten bij de sloopwerkzaamheden die wij uitvoeren. Aanvullend beperken wij de overlast voor uzelf en omwonenden altijd waar mogelijk.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Foto’s

Afvoer en kostenefficiënt werken

De sloopwerkzaamheden die wij in Groningen, maar in sommige gevallen ook in Drenthe en een deel van Friesland uitvoeren zijn uiteenlopend van aard. Van afgeschreven vastgoedprojecten tot verouderende boerenschuren en woningen waarvoor de grond ter investering gekocht is; voor iedere klus beschikken wij over het juiste materiaal. Al het puin dat op de sloopplaats ontstaat, wordt door ons zoveel mogelijk tot gemakkelijker hanteerbaar granulaat verwerkt. Dit zorgt voor een betere afvoer en kostenefficiënt werken.

Wat kunnen we voor u doen?

Laat het ons weten. Wij helpen u direct op weg.