Kielman Grondverzet – Projecten

Een overzicht van onze werkzaamheden

Kielman Grondverzet voert werkzaamheden uit voor uiteenlopende opdrachtgevers op zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Kunnen we u van dienst zijn?

Laat het ons weten! Ga naar contact.

Sloopwerkzaamheden Bellingwolde

Beschrijving

Het slopen van een oude koestal werd uitgevoerd in Bellingwolde. In de schuur van een prachtige boerderij werden alle bestaande stalmaterialen en oud metselwerk gesloopt en afgevoerd.

 • Stal laten slopen Groningen
 • Metselwerk laten slopen
 • Puin afvoeren en oplevering volgens afspraak

Foto’s

Gras zaaien Bellingwolde

Beschrijving

Na het eggen van een groot zandbed in Bellingwolde werd deze door ons ingezaaid. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Grond voorberwerken met kopeg
 • Zaaien graszaad

Foto’s

Pannakooi Bellingwolde

Beschrijving

De aanleg van een pannakooi werd uitgevoerd tussen de basisschool en de middelbare school in Bellingwolde. Hiervoor werd het zandbed uitgegraven en gereed gemaakt voor de plaatsing van de pannakooi.

 • Uitgraven bestaand zandbed
 • Afvoeren gras en zwarte grond
 • Afvullen geel zand t.b.v. sierbestrating

Foto’s

Kleirijperij

Beschrijving

Om bestaande klei te kunnen laten drogen, zodat deze in te zetten is voor dijkversteviging, werkt Kielman Grondverzet met twee Doosan kranen aan het afgraven en ophopen van polderklei. Hierbij worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Uitgraven kleibodem
 • Ophopen klei t.b.v. dijkversteviging

Foto’s

Houtribdijk

Beschrijving

Een relatief grote klus werd uitgevoerd in de polder. Het betrof het verlengen van de afvoeren ten behoeve van de afwatering van de houtribdijk (dijk Enkhuizen – Lelystad). De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:

 • Uitgraven bestaand zandbed
 • Afvoeren verlengen
 • Werken onder bestaand asfalt met een puls

Foto’s

Kleirijperij

Beschrijving

Om bestaande klei te kunnen laten drogen, zodat deze in te zetten is voor dijkversteviging, werkt Kielman Grondverzet met twee Doosan kranen aan het afgraven en ophopen van polderklei. Hierbij worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Uitgraven kleibodem
 • Ophopen klei t.b.v. dijkversteviging

Foto’s

Grondwerk voor plaatsing aanbouw

Beschrijving

Om een aanbouw aan een bestaande, rietgedekte woning te kunnen realiseren, werkten wij aan een fundering en aanvullend aan de tuin. Na oplevering was het geheel klaar voor het starten van de bouw.

 • Machinaal uitgraven funderingsruimte
 • Fundering plaatsen
 • Zandbed in tuin strak maken
 • Afwerking geel zand en oplevering

Foto’s

Aanleg HWA Hoogezand

Beschrijving

Voor nieuwbouw in Hoogezand werd er een PVC hemelwateravoer aangelegd.

 • Uitgraven zandbed voor plaatsing PVC afvoeren
 • Buizen leggen, afhellen en verlijmen
 • Zandbed aanvullen en afvlakken

Foto’s

Fundering nieuwbouwschool Winschoten

Beschrijving

In Winschoten werkten we aan de aanleg van een fundering voor een nieuw te bouwen school. De minigraafmachine maakte toegang op een relatief klein oppervlak mogelijk.

 • Machinaal uitgraven funderingsruimte
 • Fundering plaatsen
 • Afwerking geel zand en oplevering

Foto’s

Gazonvervanging Groningen

Beschrijving

Een strak en netjes aangelegd gazon is de moeite van het onderhouden waard. In Groningen werkten wij aan volledige gazonvervanging. Minishovel en kopeg werden ingezet om een keurig geheel op te leveren.

 • Uitgraven / eggen en afvoeren bestaande begroeiing
 • Afvullen en vlak maken
 • Zandbed opleveren voor zaaien graszaad

Foto’s

Emissiearm Erf in den Ham

Beschrijving

In het kader van duurzame ontwikkeling is in den Ham een emissiearm erf aangelegd om erfafspoeling tegen te gaan. Het centrale doel hierbij was het plaatsen van een dubbele afvoer voor zowel kuilsap als regenwater. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Machinaal uitgraven afvoergeul
 • Aanleg dubbele afvoer inclusief dubbele put
 • Plaatsen grootformaat betonnen rioleringstank
 • Aantrillen voor verharding

Foto’s

Tuin voorbereiden voor Kunstgras

Beschrijving

In Diever werd een prachtige siertuin van geel zand voorzien, zodat niet van echt te onderscheiden kunstgrasmatten strak gelegd konden worden. Hiervoor waren de volgende werkzaamheden noodzakelijk

 • Uitgraven en afvoeren bestaande mat
 • Afvullen met geel zand
 • Uitvlakken en aantrillen zandbed
 • Opleveren voor plaatsen kunstgras

Foto’s

Aanleg Zonnepark Wagenborgen

Beschrijving

De zon levert energie! Maar om grote hoeveelheden panelen te kunnen plaatsen, is er een goede, vlakke basis nodig. In Wagenborgen werd een mooie vlakte gecreëerd, zodat het zonnepark kan doorontwikkelen

 • Machinaal uitgraven vlakte
 • Afvlakken en afvoeren
 • Gereedmaken voor plaatsing zonnepanelen

Foto’s

Tuin voorbereiden voor Kunstgras

Beschrijving

In Diever werd een prachtige siertuin van geel zand voorzien, zodat niet van echt te onderscheiden kunstgrasmatten strak gelegd konden worden. Hiervoor waren de volgende werkzaamheden noodzakelijk

 • Uitgraven en afvoeren bestaande mat
 • Afvullen met geel zand
 • Uitvlakken en aantrillen zandbed
 • Opleveren voor plaatsen kunstgras

Foto’s

Aanleggen sierbestrating Scheemda – 2019

Beschrijving

De nieuwe bedrijfs- en woonlocatie van Kielman Grondverzet is medio 2019 voorzien van nette bestrating. Uiteraard volledig in eigen beheer en met eigen materieel aangelegd!

 • Uitgraven
 • Nieuwe bestratingslocatie vullen met bestratingszand
 • Zandbed aantrillen en gereedmaken voor bestrating
 • Bestraten, invegen en aantrillen

Foto’s

Aanleggen riolering – Bowlingbaan Veendam

Beschrijving

Voor de bowlingbaan in Veendam is riolering inclusief bestrating en parkeervakken aangelegd. Om bezoekers bij de ingang te kunnen laten parkeren en om in een goede afvoer van rioolwater te voorzien, zijn de volgende werkzaamheden gedaan:

 • Uitgraven geul riolering
 • Plaatsen PVC-afvoeren
 • Plaatsen afwateringsput
 • Inmeten, afvlakken en bestraten
 • Parkeervakken

Foto’s

Parkeerplaatsen Gezondheidscentrum Bellingwolde

Beschrijving

Voor het Gezondheidscentrum Bellingwolde voerde Kielman Grondverzet een complete aanleg van het parkeerterrein uit. Een relatief groot project, waarbij de hoogte van het gelegen pand de uitdaging voor een knap stuk aanleg en bestrating vormde. Tijdens de aanleg van het parkeerterrein zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Uitgraven en afvoeren oude verharding en sierbestrating
 • Gedeeltelijke ophoging van het perceel
 • Nieuwe verharding uitlijnen
 • Verharding inclusief parkeervakken

Foto’s

Project – Pleinaanleg basisschool Assen

Beschrijving

Voor een basisschool in Assenvoerde Kielman Grondverzet een complete, kindveilige aanleg van het schoolplein uit. Een mooi, niet-alledaags project, waarbij het enthousiasme van de schoolkinderen bij oplevering een kroon op het werk was! Bij de oplevering van dit project is er conform de veiligheidseisen vanuit de de wet- en regelgeving in Nederland gewerkt. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Uitgraven en afvoeren oude verharding (tegels, grond)
 • Nieuwe verharding plaatsen
 • Speelveilige verharding plaatsen rondom toestellen
 • Toestellen plaatsen

Foto’s

Werkzaamheden Explosieve Opruimingsdienst

Beschrijving

Voor de explosieve opruimingsdienst werden er graafwerkzaamheden uitgevoerd op locatie.

 • Nauwkeurig afgraven op locatie

Foto’s