Uw tuin laten aanleggen in Blauwestad?

Werken met naburig water vraagt een nauwkeurige aanpak!

Het lijkt wel een stormloop in het naast Winschoten gelegen dorp Blauwestad. De kavelverkoop verloopt in relatief hoog tempo, maar ook bestaande woningen veranderen van eigenaar. Vooral deze nieuwbouwwoningen vragen voor wat betreft de ontwikkeling van de tuin de nodige aandacht. In veel gevallen wil je als nieuwe bewoner van de woning optimaal gebruik kunnen maken van de prachtig aangelegde waterwereld, maar hiervan vooral geen wateroverlast van ondervinden. Bij de aanleg van bijvoorbeeld een tuin met betonnen waterkeringselementen of een prachtige steiger dient hiermee rekening gehouden te worden.

Hoe gaat Kielman Grondverzet te werk bij Tuinaanleg Blauwestad?

Onze eerste stelregel bij het laten aanleggen van een tuin in Blauwestad is helder: gebruik altijd geschikte bouwmaterialen en maar bij plaatsing optimaal gebruik van de beschikbare machines. In veel van de gevallen bieden een mobiele kraan, maar ook een minikraan of knikmops, gecombineerd met vervoer door een tractor-kieper combinatie uitkomst bij de gewenste werkzaamheden. Foto’s zeggen meer dan duizend woorden, dus bij deze geven we u graag een kijkje in onze aanpak:

Overleg over de (on)mogelijkheden

Omdat de bodemgesteldheid in Blauwestad sterk varieert, kijken we voorafgaand altijd met vooruitziende blik naar de uit te voeren werkzaamheden. De bodem is drassig en vaak moet er (deels) onder het wateroppervlak gebouwd worden. Zaken als mogelijke verzakking, verankering en het verantwoord positioneren van de bouwstructuren zijn hierbij vraagstukken waar we graag met u over in overleg gaan, zodat een prachtig eindresultaat in een snelgroeiend dorp realiseerbaar is.

Uw plannen overleggen? Of direct van start? We horen het graag!

Bel Kielman Grondverzet: 06 27 32 07 16