Parkeerterrein (machinaal) laten bestraten

Kielman Grondverzet is u graag van dienst.

Het aanleggen van relatief grote parkeerterreinen zijn opdrachten waarvoor een systematische aanpak noodzakelijk is. Van voorbereiding tot oplevering is goede is een duidelijk eisen en wensenpakket in combinatie met goede communicatie leidend voor het juist beoogde eindresultaat. Kielman Grondverzet voorziet in alle fases van een dergelijk project: van het afgraven van de bestaande oppervlakte tot de indeling, de rijroutes en het strak machinaal leggen van klinkers.

Huidige situatie – wat moet er geregeld worden?

De grotere parkeerterreinen die we tot nu aangelegd hebben, waren in de aanloopfase allen verschillend. Er is bijvoorbeeld al een relatief grote oppervlakte braakliggend terrein door ons afgegraven en vervolgens verhard met puin en voorbereid met geel zand. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met uitbreidingssituaties, waarbij er hemelwaterafvoeren onder het straatwerk geplaatst zijn. Iedere situatie vraagt om een plan van aanpak op maat. Bij deze inventarisatie gaan we gezamenlijk in op de toekomstige indeling, de uit te voeren werkzaamheden en uiteraard de bijbehorende calculatie.

Parkeerterrein aan laten leggen Groningen – wat zijn de kosten?

Zoals u begrijpt is het onmogelijk om zonder enige kennis van de werkzaamheden hier een uitspraak over te doen. Echter, wij kunnen wel handvaten bieden in de vorm van factoren die van invloed zijn op de calculatie. Voorbereidingswerkzaamheden, oppervlakte, materiaal, de mate waarin er geautomatiseerd gewerkt kan worden en de snelheid waarmee het project opgeleverd moet worden zijn van invloed op de uiteindelijke totaalprijs.

Offerte voor aanleg parkeerterrein

Graag informeren we u op maat in de vorm van een offerte. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen, of een online aanvraag plaatsen. Wij zijn u graag van dienst!