Grondlichamen laten aanleggen

Kielman Grondverzet werkt planmatig en nauwkeurig

Voor wat betreft de aanleg van relatief grote grondlichamen kunt u als privé persoon, commerciële onderneming of (semi)-overheid voor diverse werkzaamheden terecht bij Kielman Grondverzet. Wij beschikken in-house over de juiste schaalbaarheid op het gebied van machines en personeel, zodat u voor de uitvoering van de werkzaamheden zaken doet met één betrouwbaar, planmatig en punctueel bedrijf. De aanleg van relatief grote grondlichamen zijn – zoals u begrijpt – zeer divers van aard. Desalniettemin geven we u graag een aantal voorbeelden van werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden.

Voorbeelden van grondverzetwerkzaamheden die wij uitvoeren

Bij Kielman Grondverzet kunt u onder meer terecht voor het volgende:

  • Grondlichamen laten graven ter voorbereiding van spoorwegen en bijvoorbeeld op- en afritten van en naar snelwegen
  • Herstel- en verdichtingswerkzaamheden aan dijken langs rivieren, kanalen of in kustgebieden
  • Dijken en grondwallen laten plaatsen
  • Rioleringssystemen laten uitgraven t.b.v. nieuw- en/of renovatiebouw
  • Embankment t.b.v. het overbruggen van hoogteverschillen
  • Geluidswallen laten aanleggen langs snelwegen
  • Grondlichamen aanleggen t.b.v. de bouw van bruggen of gebouwen

Kom in contact met Kielman Grondverzet

Zoals u begrijpt zijn er legio mogelijkheden. Omdat dergelijke projecten altijd veelomvattend zijn en er diverse partijen overeenstemming moeten bereiken alvorens er een start gemaakt kan worden met de werkzaamheden, stellen we ons graag aan u voor om uw vragen omtrent planning en capaciteit door te spreken. Ook lichten we onze groeiende portfolio aan werkzaamheden graag nader aan toe, zodat u een helder beeld krijgt van de werkzaamheden die wij uitvoeren.

Direct stappen in de juiste richting zetten?

Wij vernemen het graag. Kielman Grondverzet is bereikbaar via 06-27320716. Uiteraard is het ook mogelijk om via onze website een oriënterende aanvraag te plaatsen.