Kielman Grondverzet

Uw adviserend en uitvoerend partner op het gebied van geotechnische werkzaamheden in de provincie Groningen

Kielman Grondverzet heeft ruimschoots ervaring met het uitgraven van funderingen, het graven van tunnels (bijvoorbeeld door middel van horizontaal gestuurd boren in eigen beheer) en het plaatsen van damwanden. Wij bevinden ons in de uitvoerende rol bij deze geotechnische constructies en staan klaar om u te helpen bij al uw projecten in dit vakgebied. Belangrijk om hierbij te vermelden is het feit dat we alle werkzaamheden uitvoeren met machines en gereedschappen die in eigen beheer zijn, zodat u niet te maken kan krijgen met vertragingen of andere onverwachte omstandigheden door inmenging van derden op het gebied van materiaal.

Geotechnische werkzaamheden Groningen

Bij Kielman Grondverzet kunt u onder meer terecht voor de volgende werkzaamheden

  • Bodemonderzoek voorbereiden
  • Grondverbetering (bijv. door middel van grondvervanging)
  • Stabiliteitsanalyses om veiligheid van geotechnische constructies te beoordelen, zoals taluds, hellingen en dammen. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals grondwaterstanden, bodemsterkte en externe belastingen
  • Graafwerkzaamheden t.b.v. het voorbereiden van de fundering
  • Het plaatsen van damwanden en grondkerende constructies (bouwputten, dijken, kademuren)
  • Geotechnisch advies aan projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en aannemers

Kielman Grondverzet beschikt over de nodige kennis en bijbehorende gereedschappen apparatuur om de werkzaamheden uit te voeren volgens de geldende normen en specificaties. Of het nu gaat om kleine residentiële bouwprojecten of grootschalige commerciële constructies, wij zorgen voor een nauwkeurige en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden

Horizontaal gestuurd boren provincie Groningen

Voor wat betreft het horizontaal gestuurd boren biedt Kielman Grondverzet in-house maatwerkoplossingen om tunnels te boren onder bijvoorbeeld verhard wegdek of op andere plaatsen, bijvoorbeeld t.b.v. nieuwe riolering, het plaatsen van kabels of het aanlegen van hemelwaterafvoeren onder bestrating. Wij bieden deskundigheid in tunnelconstructie, grondverwijdering en ondersteuningssystemen.

Damwanden laten plaatsen provincie Groningen

Bij het plaatsen van damwanden in damwandconstructies is stabiliteit en waterdichtheid essentieel. Kielman Grondverzet installeert verschillende types damwand, van traditioneel staal damwanden tot moderne kunststof damwanden. Hierbij wordt zorgvuldige planning, geotechnisch inzicht en het juiste gereedschap gehanteerd, zodat altijd het gewenste eindresultaat geleverd wordt.

Impressie van de werkzaamheden

Op de onderstaande foto’s kunt u zien hoe wij te werk gaan, welke materialen wij o.a. kunnen bieden en welke types werkzaamheden we uitvoeren.

Direct van start met uw geotechnische werkzaamheden?

Wij vernemen het graag. Kielman Grondverzet is bereikbaar via 06-27320716. Uiteraard is het ook mogelijk om via onze website een aanvraag te plaatsen. Dan komen we binnen 24 uur bij u terug!