Kielman Grondverzet – voorbereiding voor asfalteren

Voor gemeenten en overheid

Kielman Grondverzet beschikt over de juiste machines om kleine, middelgrote, maar ook grote projecten voor gemeenten en overheid uit te voeren. Indien er bijvoorbeeld een klinkerweg geasfalteerd wordt, of een zandpad gereed gemaakt moet worden voor asfalteren, dan voorziet Kielman Grondverzet in de voorbereiding hierop. Afhankelijk van de grootte van het project en de omvang van de werkruimte, worden hiervoor de juiste machines ingezet, zodat het project op de juiste schaal uitgevoerd wordt, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Uit welke werkzaamheden kunt u denken?

Per project is de aanpak anders. Om een beeld te schetsen van de werkzaamheden, kunnen deze als volgt grof gecategoriseerd worden:

  • Het verwijderen (“rooien”) en afvoeren van bestaande bestrating
  • Het egaliseren van wegen ter voorbereiding op asfaltering
  • Het spuiten van leidingtunnels onder bestaande wegen
  • Het verwijderen en afvoeren van bebossing
  • Het aanleveren en uitrijden van funderingslagen t.b.v. asfaltering

Vlot van start? Wij horen het graag!

Het is voor ons altijd prioriteit dat projecten – ongeacht omvang en duur – naar wens en planning opgeleverd worden. We gaan graag het gesprek aan om de werkzaamheden te inventariseren en hiervoor een correcte offerte uit te brengen. Naast telefonisch contact is het ook mogelijk om via de website een online aanvraag te plaatsen.